Пайдалану шарттары

ОКС сайтын пайдалану шарттары

Жауапкершілігі шектеулі

Осы Сайт және Сайтқа тиесілі барлық құқықтар OКС ЖШС-ға тиесілі.

«Сайт» термині www.oksib.ru сайтында орналасқан веб-беттердің жинағын, сондай-ақ ішкі домендерді, ішкі қалталарды және жеке беттерін (http://www.oksib.ru) білдіреді. Жоғарыда көрсетілген критерийлерге сәйкес келмейтін басқа мекенжайлардағы беттер Сайттың бөліктері деп қарастырылмайды.

Сайтта пайдаланылған «OКС», «OКС Group» және «Компания» терминдері, егер өзге контекст басқа мағына болмаса, «ОКС» ЖШС, оның еншілес және тәуелді ұйымдары. Осы Сайтты пайдалану арқылы Жалпы шарттарға келісесіз. Жалпы ережелерді қабылдағаннан кейін, олар сіз және Компания арасындағы заңды негізде міндетті келісім болып табылады, сіз Сайтты немесе Қызметтерді («Келісім») пайдаланғаныңызда сәйкес болуыңыз керек. Егер сіз Жалпы Ережелерді ұстанғыңыз келмесе, осы Сайтты пайдаланбаңыз.

Компания кейде төменде көрсетілген шарттар мен шарттарды өзгерте алады. Осы Сайтқа кіргенде, сіз келу кезінде қолданылатын шарттар мен шарттар сізге қатысты екенін және Сайтқа қайта кіргенде, шарттар мен шарттарды қайта қарауыңыз керек екенін келісесіз.

Осы Сайт және ол пайдаланатын бағдарламалық жасақтама пайдаланушыларға «қандай да бір кепілдіктің жоқтығын» білдіреді. Осы Сайтта қамтылған ақпарат толық емес. ОКС ең жақсы күш-жігеріне қарамастан, ол белгілі бір жағдайда дұрыс емес, ескірген немесе қолданбайтын болуы мүмкін. Компания осы Сайт туралы ақпараттың кез-келген қателігі немесе кемшіліктері үшін жауап бермейді (қасақана бұрмалау жағдайларын қоспағанда).

Компания осы Сайтқа барудың салдарынан немесе байланысты болуына байланысты, сондай-ақ Сайтқа кірудің болмауына байланысты, тікелей немесе жанама түрде залал келтіргені үшін жауапкершілік көтермейді. Сайттың қандай да бір элементіне қанағаттанбасаңыз немесе аталған ережелердің бірімен келіспесеңіз, сіздің құқықтарыңызды қорғаудың жалғыз және айрықша жолы - Сайтты пайдалануды тоқтату.

Егер осы Торапқа кіруді шешсеңіз, Сайтты пайдалануыңыз және құпиялылықты сақтауға қатысты кез келген даулар осы Құпиялылық саясаты мен жоғарыда көрсетілген Жалпы шарттармен реттеледі. ОКС пайдаланушыларға ескертусіз осы саясатты өзгертуге құқылы. Егер осы саясатқа өзгерістер енгізілгеннен кейін Сайтты пайдалануды жалғастырсаңыз, жасалған өзгертулерді қабылдайсыз.

Компания туралы, оның өнімдері мен қызметтері, сондай-ақ Веб-сайтта жарияланған кез-келген басқа ақпарат туралы мәліметтер ОКС-ға қол жетімді деректер негізінде ұсынылады. Сонымен қатар, мұндай ақпарат заңмен белгіленген шектерде Компания тарапынан кепілдік немесе міндеттеме ретінде қаралмайды және оны пайдаланушы қосымша деректерді жинаудан немесе тестілерді жүргізуден босататын ақпарат ретінде қабылдамауы керек.

Осы Сайтта қамтылған кейбір ақпарат болашақ оқиғаларға немесе Компанияның күтілетін қаржы көрсеткіштеріне қатысты болжамдар немесе өзге де мәлімдемелер болуы мүмкін. Осыған байланысты Компания кез-келген осындай мәлімдемелер тек болжамдар болып табылады, ал нақты оқиғалар немесе қаржылық көрсеткіштер болжамнан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін. Компания кез-келген болжамдардың дұрыстығына жауапты емес.

Компания осы Сайттың кез-келген бөліміне алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізуге құқылы. Ол сондай-ақ Сайттың жеке бөлімдерінің немесе бүкіл Сайттың жұмысын өз қалауы бойынша кез келген уақытта тоқтата алады. ОКС Сайтта берілген ақпараттың өзектілігіне және оның жаңартылуына уақтылы кепілдік бермейді.

Үшінші Тараптардың сайттарына сілтемелер («гиперсілтемелер») осы Сайттарға қатысты Қоғам кепілдеме болып табылмайды және Компания мұндай сайттарды және олардың мазмұнын пайдалануға жауапты емес; Гиперсілтемелер арқылы өтуге байланысты барлық тәуекелдерді тек пайдаланушы пайдаланады. Компания басқа Сайттардың, оның ішінде осы Сайтқа кіре алатын немесе осы Сайтқа кіре алатын сайттар үшін жауап бермейді. Компания осындай сайттарға немесе сілтемелерге қатысты барлық мәселелерге жауап бермейді.

Үшінші тараптың сайтына гиперсілтемелер адал, сонымен қатар, мұндай сайттың осы Сайттың мазмұнына қатысты материалдарды қамтитынын немесе болуы мүмкін екендігіне негізделген. Гиперсілтемені ұсыну Компания Компанияның тиісті үшінші тараптың сайттарын немесе оның мазмұнын тексергенін немесе мақұлдағанын білдірмейді немесе ол мақұлдауын білдірсе, демеушілер немесе осындай Сайт, оның иелері немесе жеткізушілерімен келісімшарттық қарым-қатынаста болса.

Компанияның немесе осы Сайтта жарияланған басқа тұлғалардың жеткізетін немесе орындаған тауарларымен, қызметтерімен және жұмыстарымен танысқан ақпарат адамдардың кең ауқымы үшін ұсыныс емес. Белгілі бір тауарлардың болуы, қызметтер көрсету немесе жұмыс істеу мүмкіндігі, сондай-ақ олардың құны ынтымақтастық туралы басталғанға дейін келісілуі керек.

Компания сайтында бос орындар туралы ақпараттың болуын белгіленген тәртіпте өз түйіндемелері жіберген тұлғалар үшін жұмыспен қамтудың кепілі болып табылмайды. Белгілі бір бос орындардың нақты болуы тиісті кадр бөлімімен расталуы немесе расталуы керек. Белгілі лауазымдарға үміткерлерді іріктеу еңбек заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Құқық

Сіздің осы Сайтты пайдалануыңыз, сондай-ақ осы шарттар мен шарттардың негізділігі Ресей Федерациясының заңнамасымен реттеледі. Ресей Федерациясының соттары осы Сайтты пайдалануыңызға байланысты туындауы мүмкін дауларды шешу туралы ерекше юрисдикцияға ие. Осы Сайтқа кіргенде, Сіз Ресей Федерациясының юрисдикциясына бағыныстылықпен келісіміңізді ашық білдіресіз.

Эксклюзивті құқықтар және сайт материалдарын пайдалану

Бұл сайт ОКС-ге тиесілі. Сайтта қамтылған ақпарат, мәтіндер, суреттер, бағдарламалық қамтамасыз ету және басқа да материалдарды қоса алғанда, Компанияның меншігі болып табылады және Сайтта тиісті авторлардың рұқсатымен орналастырылады. Осы Сайттағы материалдар Сізге коммерциялық емес мақсатта пайдаланылады - жеке және ақпараттық мақсаттар үшін. Осы Сайт материалдарын пайдаланған жағдайда (толық немесе ішінара сілтеме) Сайтқа сілтеме немесе Қоғамның атаулары міндетті болып табылады. Сайтта қамтылған ақпаратты коммерциялық мақсаттар үшін кез келген ойнату, сату немесе тарату тыйым салынады. Егер өзгеше көрсетілмесе, Сайтта ұсынылған барлық сауда белгілері мен қызмет белгілері, бағдарламалық жасақтама, дерекқорлар, коммерциялық белгілер, компания атаулары және басқа қорғалған зияткерлік меншік Компанияның меншігі болып табылады немесе ол лицензияның бөлігі ретінде пайдаланылады. Сайтта ұсынылған қорғалатын интеллектуалдық меншік объектілерін, оның ішінде басқа сайттарға немесе Интернет-ресурстарға (соның ішінде осы Сайтқа гиперсілтемелерді) жариялау Компанияның рұқсатынсыз Қоғамның айрықша құқықтарын бұзады және заңға сәйкес қудалауға ұшыратады.

Қол жетімділік

Сайтты әзірлеу және жаңарту барысында ОКС ақпарат пен материалдардың барынша қолжетімділігін қамтамасыз етуге тырысады. Осы мақсатта Компания сайттың тиімділігін талдай отырып, оның халықаралық үздік тәжірибелерге және ақпараттық қолжетімділік саласындағы (WCAG) халықаралық стандарттарға сәйкестігін қамтамасыз етеді.

Навигация

Компания төмендегі шаралардың көмегімен мүмкіндігінше ыңғайлы болып табылады:

- бөлімдер мен беттердің атауларын қарапайым және нақты анықтау;

- пайдаланушы орналасқан секция атауы мәзірінде таңдау;

- бет құрылымын айқындайтын және пайдаланушының орналасқан жерін көрсететін қосымша навигация мәзірін пайдалану;

- навигациялық құралдарды әртүрлі құрылғыларға (сенсорлық экранмен дербес компьютер, планшет немесе смартфон) бейімдеу;

- Ішкі және сыртқы сілтемелерді анық сәйкестендіру;

Оқуға қабілеттілік

ОКС Сайттағы оқылатын қаріптер мен түс комбинацияларын пайдалануға тырысады.

ОКС аталған функцияларды пайдаланған кезде беттердің жалпы құрылымын және элементтердің орналасуын Сайт беттерінде сақтауға ұмтылады, бірақ басымдық мазмұнның оқылуына беріледі. Сондықтан ACS осы функцияларды немесе олардың комбинацияларын пайдалану кезінде беттердің жалпы құрылымын сақтауға кепілдік бермейді. Пайдаланушы беттерді көрсету үшін жеке параметрлерді, соның ішінде қаріптерді, түстерді және басқа параметрлерді өзгертуді қолданса, онда Компания мұндай пайдаланушының сайтында қамтылған мұндай ақпараттың болуына жауапты емес.

Әртүрлі кіру құрылғылары мен браузерлерді пайдалану

ОКС әртүрлі құрылғылардағы және түрлі нұсқалардағы браузерлердегі Сайт дисплейінің дұрыстығын үнемі тексереді. Дегенмен, кіру құрылғыларының, экрандық ажыратымдылықтардың, шолғыш нұсқаларының және ACS терезесінің өлшемдерінің көп болуына байланысты, Сайт барлық құрылғыларда бірдей көрсетуге кепілдік бермейді.

Сайт құрамында браузерлердің немесе кіру құрылғыларының ескірген нұсқалары қолдау көрсетілмейтін технологиялар мен бағдарламалық жасақтамаларды пайдаланатын интерактивті элементтер бар. Көптеген жағдайларда Сайттың бағдарламалық құралы интерактивті контенттің мүмкіндігінше статикалық мазмұнның мәні мен мағынасы бойынша бірдей немесе ұқсас болуы мүмкін.

Егер ақпаратқа қол жеткізуде қиындықтар туындаса немесе сіздің құрылғыңызда немесе браузерде Сайтпен жұмыс жасасаңыз, Компания келесі шараларды ұсынады:

- Браузердің басқа браузері немесе басқа нұсқасын пайдаланыңыз;

- басқа қол жеткізу құрылғысын пайдаланыңыз;

- ОКС сұранымына келесі деректерді көрсетіңіз: (Аты-жөні, Электрондық пошта адресі; Сұрау; Қатынасу құрылғысының түрі (Дербес компьютер / ноутбук / планшет / смартфон); Құрылғының моделі / техникалық сипаттамасы; Операциялық жүйе; Шолғыш және нұсқасы; олардың жеке деректерін өңдеу туралы.

Сайттың қол жетімділігі және жауапкершіліктен бас тарту

ОКС сайтқа тәулік бойы қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін барлық мүмкін шараларды қабылдайды. Алайда, егер Сайт қандай да бір себептермен толық немесе ішінара қол жетімсіз болса, Компания жауап бермейді. Сайтқа қате, Сайтты сақтау немесе қателерді түзету үшін, сондай-ақ Компания бақылайтын кез келген себептер болған жағдайда Сайтқа алдын-ала ескертусіз уақытша тоқтатылуы немесе шектелуі мүмкін.

Компания Сайттың немесе Қызметтердің бөлігі болып табылатын кез келген функциялар мен қызметтердің үзіліссіз және қатесіз жұмыс істеуіне кепілдік бермейді және кепілдік бермейді, немесе қателер түзетіледі және Сайттың немесе Сервердің жұмысын қолдайтын вирус немесе зиянды бағдарлама болмайды. қауіпсіздік. Компания Сайттың мазмұны, оның дұрыстығын, дәлдігін, шынайылығын, толықтығын, сенімділігін, практикалықтығын, сенімділігін және т.б. қоса алғанда, ешқандай мәлімдеме немесе кепілдіктер бермейді.


Поля с * обязательны к заполнению

50000
 г. Кемерово, ул. Пчелобаза, 35

8 (499) 938-44-88